Program partnerski

W ramach programu partnerskiego wspieramy i promujemy wszelkiego typu inicjatywy,  firmy i dobre praktyki, które stanowią wartość dodaną głównie pod kątem:rozwoju turystki na terenach Lubelszczyzny, podnoszenia świadomości w dziedzinie ekologii, troski o zabytki oraz środowisko naturalne.

Z uwagi na to, że pasjonuje nas turystyka kajakowa, w sposób szczególny chcemy wspierać inicjatywy związane z rzekami Wieprz i Wiśle na terenach powiatów Ryckiego, Lubartowskiego, Puławskiego, Opolskiego i Lubelskiego

Program partnerski

W ramach programu partnerskiego wspieramy i promujemy wszelkiego typu inicjatywy,  firmy i dobre praktyki, które stanowią wartość dodaną głównie pod kątem: rozwoju turystki na terenach Lubelszczyzny, podnoszenia świadomości w dziedzinie ekologii, troski o zabytki oraz środowisko naturalne.

Z uwagi na to, że pasjonuje nas turystyka kajakowa, w sposób szczególny chcemy wspierać inicjatywy związane z rzekami Wieprz i Wisła na terenach powiatów
Ryckiego, Lubartowskiego, Puławskiego, Opolskiego i Lubelskiego

Zapraszamy do współpracy 🙂

KURSY MOTOROWODNE

Dane kontaktowe

GRUPA MATEO – Mateusz Komorek
tel. 792 469 324
e-mail: info@kursymotorowodne.com.pl

Kursy i egzaminy

Port MARINA PUŁAWY
ul. Portowa 3
24-100 Puławy

Dane kontaktowe

GRUPA MATEO – Mateusz Komorek
tel. 792 469 324
e-mail: info@kursymotorowodne.com.pl

Kursy i egzaminy

Port MARINA PUŁAWY
ul. Portowa 3
24-100 Puławy

Urząd Miasta Dęblin

Dane kontaktowe

Urząd Miasta Dęblin
ul. Rynek 12
08-530 Dęblin
tel. +48 81 883-00-01
e-mail: poczta@um.deblin.pl

Dane kontaktowe

Urząd Miasta Dęblin
ul. Rynek 12
08-530 Dęblin
tel. +48 81 883-00-01
e-mail: poczta@um.deblin.pl

Lokalna Grupa Działania
„Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”