REGULAMIN

1. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem.
2. Wypożyczalnia nie organizuje spływów kajakowych jedynie udostępnia i wypożycza sprzęt. Spływy są organizowane we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność.
3. Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). W przypadku jeśli wydający sprzęt uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu. Nie będą również obsługiwane osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także osoby niepełnoletnie.
4. Wypożyczenie sprzętu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
5. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
6. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie.
7. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez Wypożyczającego i Wypożyczalnie.
8. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z Wypożyczalnią.
9. Za sprzęt nie zwrócony w terminie wypożyczający zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 100% dobowej należności za wypożyczenie.
10. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody.
11. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać, na rzecz innych osób lub firm.
12. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.
13. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jej terenie samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.
14. Wcześniejsze, niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez wypożyczalnie i mogą być zrealizowane wyłącznie na jej warunkach. Koszt transportu kajaków (trasa przyczepy tam i z powrotem w przypadku wcześniejszego zakończenia spływu - 2 zł/km, jednak nie mniej niż 150 zł. Wcześniejsze zakończenie spływu z przyczyn niezależnych od wypożyczalni nie wiąże się ze zwrotem kosztów poniesionych przez organizatora spływu.

Cennik:
Samochód z przyczepą:
Baranów - 300 zł
Białki Dolne/Osmolice - 270 zł
Kośmin - 200 zl

Samochód bez przyczepy:
Baranów - 250 zł
Białki Dolne/Osmolice - 220 zł
Kośmin - 150 zl

15. Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu pieniędzy.
16. Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez Wypożyczalnie oraz służby do tego uprawnione.
17. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu, Wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania w całości w terminie 7 dni od dnia zakończenia spływu według poniższych stawek:
Kajak Active Finder Duo - 2000 zł
Wiosło - 150 zł
Kamizelka asekuracyjna/ratunkowa - 150 zł
Worek ochronny na rzeczy - 100 zł
Kwota zostanie wpłacona przez Wypożyczającego bądź osobę przez niego wskazaną, na konto bankowe wskazane przez Wypożyczalnię kajaków.
18. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni na koszt osoby Wypożyczającej.

Zasady korzystania z usług wypożyczalni kajaków

1. Pełnoletnia osoba wynajmująca kajaki podpisuje nad rzeką KARTĘ WYPOŻYCZENIA zawierającą dane Wypożyczającego (strona umowy ), informację o rodzaju i liczbie powierzanego sprzętu oraz klauzulę: „Kajakami po Wieprzu" nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo Wypożyczającego ani osób uczestniczących w spływie organizowanym przez Wypożyczającego. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za wynajęty sprzęt i sposób jego użycia oraz zobowiązuje się pokryć straty związane z jego zgubieniem bądź zniszczeniem. Wynajęty sprzęt przez cały okres wynajmu pozostaje własnością „Kajakami po Wieprzu"".
2. Kajaki wynajmujemy według cen podanych na stronie. Finalny koszt zależy od ilości sprzętu, liczby dni i odległości od bazy. Kajaki wynajmujemy w systemie dziennym.
3. Warunkiem rezerwacji jest wpłacenie zaliczki. Kwota zaliczki nie przekracza 30% szacowanych kosztów, prośba o nią jest wysyłana w mailu potwierdzającym rezerwację. Sugerujemy wcześniej zebrać od znajomych pieniądze, gdyż liczbę zarezerwowanych kajaków i dni uważamy za wiążącą dla obu stron, tzn. jeśli zarezerwowałeś 6 kajaków w lipcu na sobotę i niedzielę płacisz za 6 kajaków na dwa dni. Sezon jest krótki i nie możemy sobie pozwolić na pochopne blokowanie sprzętu, zwłaszcza w wakacyjne weekendy, kiedy chętnych jest dużo więcej niż możemy obsłużyć. Prosimy o roztropną rezerwację.
4. Rezerwując kajaki ustalamy telefonicznie i mailowo wszystkie szczegóły: liczbę dni, ilość kajaków, planowaną trasę, miejsce i godzinę podstawienia sprzętu, parking, dodatkowy sprzęt, liczbę małych kamizelek dla dzieci. W dzień spływu na niektóre zmiany we wcześniejszych ustaleniach może być już za późno. Ustalenia dokonywane są tylko z jedną osobą reprezentującą grupę.
5. Sprzęt powinien zostać zwrócony wyklarowany, w stanie umożliwiającym jego natychmiastowe wypożyczenie. Nie pobieramy kaucji, nie stosujemy dodatkowych opłat za klarowanie. Liczymy na przestrzeganie dobrych, wodniackich zwyczajów.
6. Obsługujemy wiele grup na różnych odcinkach, godziny umawiamy tak, by nikt na nas nie czekał, dlatego bardzo prosimy o punktualność. Kajaki dostarczamy w umówione miejsce o ustalonej godzinie. Miejsca i godziny odbioru kajaków najczęściej nie da się precyzyjnie zaplanować. Wtedy nasi kierowcy czekają na Państwa sygnał telefoniczny.
7. Oferujemy bezpłatny parking na naszej bazie kajakowej w Dęblinie. Na miejsce rozpoczęcia spływu zabieramy samych kierowców, pozostałe osoby czekają w miejscu rozpoczęcia spływu. Kierowców zabieramy po spływie razem z kajakami. Odwiezienie kierowców nie generuje dodatkowych kosztów o ile parking znajduje się na trasie powrotnej do bazy. Zawsze staramy się doradzić najwygodniejsze i najtańsze rozwiązanie.
8. W przypadku wynajmu kajaków nie występujemy w roli „organizatora spływu”, co oznacza między innymi, że nie zapewniamy instruktorów i ubezpieczenia. Za właściwy przebieg spływu (w tym m.in. dobór osad, ustalenie szyku płynięcia, dbanie o bezpieczeństwo, zachowanie trzeźwości, zakładanie kamizelek asekuracyjnych) odpowiada Wynajmujący.

Adres

Nasza wypożyczalnia znajduje się w Dęblinie - stolicy polskich skrzydeł - miejscowości położonej ok 100km od Warszawy, 70 km od Lublina w niedalekiej odległości od Kazimierza Dolnego.

Dęblin, ul. Wiejska 30

Zadzwoń

Jeżeli jesteś początkującym kajakarzem bądź dotychczas nie miałeś okazji spływać kajakiem, a może chcesz zorganizować spływ firmowy lub aktywnie spędzić czas na wodzie z przyjaciółmi - zadzwoń do Nas i opowiedz o swoich potrzebach. Pomożemy Ci wybrać odpowiednią trasę spływu.

+48 781 948 622

Napisz do Nas

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta,bądź chcieliby Państwo uzyskać szczegółowe informacje na temat zakresu świadczonych przez Nas usług, gorąco zachęcamy do skontaktowania się z nami mailowo. Pozostajemy do Państwa dyspozycji 7 dni w tygodniu.

home@kajakamipowieprzu.pl