REGULAMIN

1. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem.

2. Wypożyczalnia nie organizuje spływów kajakowych jedynie udostępnia i wypożycza sprzęt. Spływy są organizowane we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność.

3. Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). W przypadku jeśli wydający sprzęt uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu. Nie będą również obsługiwane osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także osoby niepełnoletnie.

4. Wypożyczenie sprzętu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

5. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym, ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem (mając na uwadze względy bezpieczeństwa - kamizelki asekuracyjnej, której zadaniem jest ratowanie życia nie traktujemy jako "miękkiej poduszki pod pupę" ) i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

6. Sprzęt zwracany do Wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie.

7. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez Wypożyczającego i Wypożyczalnię.

8. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z Wypożyczalnią.

9. Za sprzęt nie zwrócony w terminie Wypożyczający zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 100% dobowej należności za wypożyczenie.

10. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody.

11. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać, na rzecz innych osób lub firm.

12. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.

13. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jej terenie samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.

14. Wcześniejsze, niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez Wypożyczalnię i mogą być zrealizowane wyłącznie na jej warunkach. Koszt transportu kajaków (trasa przyczepy tam i z powrotem w przypadku wcześniejszego zakończenia spływu (np. przepłynięcie umówionego miejsca zakończenia spływu) - 3 zł/km, jednak nie mniej niż 200 zł. Wcześniejsze zakończenie spływu z przyczyn niezależnych od Wypożyczalni (np. spowodowane siłami natury, zdarzeniami losowymi) nie wiąże się ze zwrotem kosztów poniesionych przez organizatora spływu.

Cennik:
Jednorazowy transport uczestników spływu (max. 8 osób) wraz z odbiorem kajaków w miejscach:
Baranów - 240 zł
Białki Dolne/Osmolice - 200 zł
Bobrowniki - 200 zl
Dęblin - 220 zl

15. Osoby naruszające regulamin Wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu pieniędzy.

16. Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez Wypożyczalnię oraz służby do tego uprawnione.

17. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu, Wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania w całości na konto bankowe wskazane przez Wypożyczalnię kajaków lub w formie gotówki bezpośrednio po zakończeniu spływu, tj. przed opuszczeniem miejsca świadczonej usługi według poniższych stawek:

Kajak Finder Active Duo - 2300 zł
Wiosło - 150 zł
Kamizelka asekuracyjna/ratunkowa - 150 zł
Worek ochronny na rzeczy - 100 zł

18. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni na koszt (z uwzględnieniem zwrotu kosztów dojazdu przedstawiciela Wypożyczalni oraz 500 zł dniówki za poświecony czas ) osoby Wypożyczającej.

Odbiór osób i sprzętu po zakończeniu spływu w miejscu innym niż Kośmin:
19. W przypadku zakończenia spływu w punktach Bobrowniki, Dęblin (bądź innym wcześniej ustalonym) z uwagi na wzmożony ruch (podyktowany sezonem letnim), Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do możiiwości odbioru uczestników wraz z wypożyczonym sprzętem w czasie do 2 godz. od otrzymania drogą telefoniczną informacji od uczestników o zakończeniu spływu.

Dlatego celem usprawnienia obsługi klienta tj. wykluczenia niepotrzebnej sytuacji związanej z oczekiwaniem w miejscu zakończenia spływu na transport do siedziby wypożyczalni), rekomenduje się:

- przekazanie przez organizatora spływu informacji drogą telefoniczną (tel. 536 236 555) do Wypożyczalni na 1h przed planowanym zakończeniem spływu ;

- Na etapie wypożyczenia kajaków zadeklarowanie konkretnej godziny zakończenia spływu tożsamej z odbiorem klientów wraz z wypożyczonym sprzętem (w tym miejscu bardzo prosimy o punktualność (rozważne określanie godziny) z uwagi na konieczność obsługi również innych klientów Wypożyczalni, którzy podobnie jak inni nie chcą poświęcać swojego czasu na oczekiwanie na transport).

Adres

Nasza wypożyczalnia znajduje się w Dęblinie - stolicy polskich skrzydeł - miejscowości położonej ok 100km od Warszawy, 70 km od Lublina w niedalekiej odległości od Kazimierza Dolnego.

Dęblin, ul. Wiejska 30

Zadzwoń

Jeżeli jesteś początkującym kajakarzem bądź dotychczas nie miałeś okazji spływać kajakiem, a może chcesz zorganizować spływ firmowy lub aktywnie spędzić czas na wodzie z przyjaciółmi - zadzwoń do Nas i opowiedz o swoich potrzebach. Pomożemy Ci wybrać odpowiednią trasę spływu.

+48 781 948 622

Napisz do Nas

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta,bądź chcieliby Państwo uzyskać szczegółowe informacje na temat zakresu świadczonych przez Nas usług, gorąco zachęcamy do skontaktowania się z nami mailowo. Pozostajemy do Państwa dyspozycji 7 dni w tygodniu.

home@kajakamipowieprzu.pl