Pradolina Wieprza

Pradolina Wieprza

Zapraszamy na Lubelszczyznę, na spływy kajakowe dolnym odcinkiem rzeki Wieprz na długości blisko 40 km, od miejscowości Baranów do Dęblina. Tutaj rzeka płynie przez obszary o unikatowych walorach przyrodniczych i kulturowych, tj. przez te- reny objęte ochroną Natura 2000 i Obszar Chronionego Krajobrazu „Pradolina Wieprza”.

Spływy kajakowe na dolnym Wieprzu, przy normalnym stanie poziomu rzeki, są nie- zwykle bezpieczne, łatwe i sprawiają turystom wiele przyjemności. Szerokość koryta rzeki wynosi co najmniej kilkanaście metrów. Nie ma tu przeszkód hydrotechnicznych (betono- wych progów, jazów itp.) i nie musimy przenosić kajaków, co jest dużym udogodnieniem. Uczestnikami spływów mogą być osoby w każdym wieku.

Podczas wypraw kajakiem niezwykłe wrażenie robią liczne meandry rzeki oraz urocza przyroda z bogatą roślinnością i licznym ptactwem. To dlatego tutaj wyznaczono Obszar Chronionego Krajobrazu „Pra- dolina Wieprza” a część dorzecza Wieprza (tzw. „Dolny Wieprz”) objęta jest programem Natura 2000. Podróż kajakiem umożliwia także poznanie wielu ciekawych miejsc i miejscowości – ich historii i cennych zabytków.

Na proponowanym odcinku dolnego Wieprza (Baranów – Borowa/Dęblin) możecie zaplanować wyprawy jedno lub dwudniowe (np. z noclegiem w Kośminie).

Na kajakowym szlaku są miejsca, gdzie turysta może się zatrzymać, wysiąść z kajaka, odpocząć, wybrać się na spacer po okolicy i zwiedzić zabytki. A romantycy przed powrotem do codzienności mogą zebrać myśli i siły w ciszy zachodów słońca i zapachu nadwieprzańskich łąk.

Spływy kajakowe ułatwiają znaki informacyjne i ostrzegawcze oraz tablice informacyjne zamontowane nad brzegiem rzeki w miejscach odpoczynku i wodowania kajaków.

Zapraszamy na szlak i życzymy udanego wypoczynku.


Przewodnik powstał w ramach projektu pn. „Wydanie materiałów informacyjnych dotyczących sieciowych produktów turystycznych na obszarze Trójkąta Turystycznego Kazimierz Dolny – Nałęczów – Puławy” zrealizowanego przez Społeczne Towarzystwo Oświatowo – Kulturalne Gminy Żyrzyn. Projekt jest współ nansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Dodaj komentarz