Odcinek 16:
Lubartów – Szczekarków – Leszkowice

Wieprz na tym odcinku malowniczo meandruje. Szerokość koryta rzeki wynosi około 15–20 m. Mogą występować utrudnienia
w postaci powalonych drzew. Trzeba zachować ostrożność przy moście w miejscowości Chlewiska, ponieważ na filarach mostu zatrzymują się płynące części drzew. Należy także uważać na pale w rzece za Szczekarkowem oraz na wyspę pośrodku Wieprza na wysokości Górki Lubartowskiej. Nie ma innych przeszkód hydrotechnicznych (progów, jazów itp.) i nie trzeba przenosić kajaków.

Początek odcinka i jednocześnie miejsce wodowania kajaków mamy w Lubartowie na lewym brzegu Wieprza, na piaszczystej plaży gdzie jest drewniana wiata wypoczynkowa i miejsce na ognisko. Jest to odpowiednia lokalizacja do wodowania jak i odbierania kajaków. Można do niego dojechać od centrum Lubartowa ul. Wierzbową, ostatnie 600 m to droga utwardzona kruszywem.

Po przepłynięciu 800 m mijamy most na drodze łączącej Lubartów i miejscowość Chlewiska. Należy tutaj uważać na części drzew, które często zatrzymują się na filarach mostu. Po pokonaniu kolejnych 600 m przepływamy pod mostem kolejowym. Stąd mamy już tylko 1 km do miejsca odpoczynku w Szczekarkowie.

Do przystani kajakowej w Szczekarkowie (www.kajaki-lubartow.pl) dopływamy na lewym brzegu rzeki. Została tutaj przygotowana odpowiednia infrastruktura dla kajakarzy, tj. drewniana wiata, pole namiotowe, miejsce na ognisko i grill, bieżąca woda i toaleta. W tym miejscu można zatrzymać się na dłuższy pobyt z noclegiem lub na krótki odpoczynek i popłynąć dalej w kierunku Leszkowic.

Po kolejnych 4,5 km przepływamy pod mostem na drodze wojewódzkiej nr 815 Lubartów-Parczew. Za nim 1 km dalej należy uważać na pale w rzece. Od mostu mamy już niecałe 4 km do wyspy na Wieprzu położonej na wysokości Górki Lubartowskiej. Należy ją ominąć po lewej stronie.

Od wyspy pozostało nam prawie 7 km do pierwszego miejsca wodowania/odbierania kajaków w Leszkowicach. Znajduje się ono tuż za mostem na lewym brzegu Wieprza. Do przystani kajakowej w Leszkowicach dopłyniemy po pokonaniu kolejnych 1,7 km. Znajduje się ona na prawym brzegu rzeki, na polanie, tuż za wsią (ta lokalizacja jest widoczna na mapie nr 17). Jest tutaj toaleta i miejsce na ognisko. Można także rozbić namiot i przenocować. Interesującą atrakcją w Leszkowicach jest kościół pw. św. Józefa Oblubieńca i św. Jana Chrzciciela. Jest on przykładem drewnianej architektury sakralnej okresu dwudziestolecia międzywojennego, wyrastającym z tradycji budownictwa ludowego.

Materiał pochodzi z portalu www.kajakiempowierzu.pl. Przewodnik został opracowany przez lokalne grupy działania realizujące projekt współpracy pn. „Rozwój i promocja turystyki kajakowej na rzece Wieprz”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3. Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.