Odcinek 2:
Guciów – Obrocz

Odcinek wyłączony ze spływów

Rzeka Wieprz na odcinku od Guciowa do Obroczy na obszarze Roztoczańskiego Parku Narodowego (RPN) jest wyłączona ze spływów kajakowych.

Zgodnie z ustanowionym dla Parku planem, ochronie podlegają tu m.in. ekosystemy wodne zamieszkiwane przez rzadkie gatunki
ryb takie, jak piskorze i minogi. W obrębie RPN dla turystów wytyczono wyłącznie oznakowane szlaki piesze i rowerowe oraz ścieżki dydaktyczne.

Park został utworzony w 1974 r. dzięki staraniom miłośników przyrody i leśników. Jego obszar wynosi 8483 ha, z czego lasy zajmują ponad 95%. Siedziba dyrekcji RPN mieści się w zabytkowej willi Plenipotenta Ordynacji Zamojskiej w Zwierzyńcu. Na terenie Parku znajduje się 13 rezerwatów leśnych oraz 5 obszarów ochrony ścisłej. Lasy RPN w dużej mierze zachowały charakter naturalnych zespołów roślinnych. Gatunkami dominującymi są: sosna, jodła i buk. Jodły osiągają tu nawet 50 m wysokości i 470 cm obwodu, co czyni je jednymi z najwyższych w Polsce. Możemy je podziwiać na trasie ścieżek dydaktycznych na Bukową Górę i Piaseczną Górę.

W 1982 roku do RPN sprowadzone zostały koniki polskie będące potomkami dawnych dzikich koni leśnych – tarpanów. Koniki możemy zobaczyć w Zwierzyńcu w okolicy Stawów Echo oraz we Floriance, gdzie funkcjonuje Ośrodek Stajennej Hodowli Koników Polskich. Możemy tu także zwiedzić Izbę Leśną, która mieści się w odrestaurowanej leśniczówce z pierwszej połowy XX wieku. Na pograniczu zabytkowej części Zwierzyńca i terenów Parku od 1994 r. działa Ośrodek Edukacyjno-Muzealny RPN. Można w nim obejrzeć stałą wystawę ukazującą walory przyrodnicze Roztocza oraz wystawy czasowe. Mieści się tu także punkt informacji turystycznej. Przy Ośrodku znajduje się duży parking. Tutaj ma swój początek większość ścieżek dydaktycznych wyznaczonych na terenie RPN a także trasa rowerowa do Florianki.

Materiał pochodzi z portalu www.kajakiempowierzu.pl. Przewodnik został opracowany przez lokalne grupy działania realizujące projekt współpracy pn. „Rozwój i promocja turystyki kajakowej na rzece Wieprz”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3. Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.