Odcinek 6:
Wirkowice Pierwsze – Tarnogóra/Izbica

Na tym odcinku Wieprz silnie meandruje w głębokiej pradolinie, przepływa przez strefę Natura 2000 „Izbicki Przełom Wieprza”. Szerokość koryta rzeki wynosi około 10-15 m. Mogą występować przeszkody w postaci powalonych drzew. Na końcu odcinka na wysokości drogi
łączącej Tarnogórę z Izbicą znajduje się piętrzący jaz i trzeba przenieść kajak.

Początek tego etapu i jednocześnie miejsce wodowania kajaków znajduje się na prawym brzegu rzeki Wieprz w Wirkowicach Pierwszych, w bezpośrednim sąsiedztwie mostu. Jest tutaj dogodny dojazd drogą asfaltową. Pojazd do przewozów kajaków zatrzymywany jest zwyczajowo na szerokim poboczu drogi.

Trasa spływu jest malownicza. Wieprz meandruje w głębokiej pradolinie. W okresie przelotów i wezbrań występują liczne gatunki ptactwa.

Etap kończymy w Tarnogórze, dawnym mieście królewskim, która od 1869 r. utraciła prawa miejskie. Punkt końcowy odcinka znajduje się na prawym brzegu prawej odnogi rzeki Wieprz (tuż przed pomostem ponad stopniem wodnym). Nieopodal znajdziemy zabytkowy zespół dworsko-parkowy z neogotycko-klasycystycznym pałacem. W sezonie funkcjonuje tutaj także pole namiotowe (nad Wieprzem ok. 500 m przed mostem) i pokoje do wynajęcia w Izbicy w odległości około 800 m. Spośród zabytkowych obiektów warto zobaczyć w Tarnogórze ratusz z drugiej połowy XVIII w., kościół rzymskokatolicki pw. św. Zofii z XVI w. czy młyn wodny z końca XIX w.

Uwaga: w przypadku kontynuacji spływu należy kierować się w lewą odnogę rzeki, gdzie przy krawędzi mostu łączącego Tarnogórę z Izbicą, znajduje się budowla hydrotechniczna – piętrzący jaz na rzece (na wysokości drogi łączącej Tarnogórę z Izbicą). Kajaki bezwzględnie należy przenieść drogą lądową na drugą stronę mostu. Tu, w sąsiedztwie rzeki znajduje się miejsce wypoczynkowe, tj. zadaszone drewniane wiaty, pojemnik na śmieci i WC.

Materiał pochodzi z portalu www.kajakiempowierzu.pl. Przewodnik został opracowany przez lokalne grupy działania realizujące projekt współpracy pn. „Rozwój i promocja turystyki kajakowej na rzece Wieprz”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3. Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.