Odcinek 18:
Wola Skromowska – Zakalew

Wieprz na tym odcinku miejscami meandruje. Szerokość koryta rzeki wynosi około 15–20 m. Mogą występować utrudnienia w postaci powalonych drzew. Nie ma przeszkód hydrotechnicznych (progów, jazów itp.) i nie trzeba przenosić kajaków. Początek obszaru Natura 2000 „Dolny Wieprz”.

Początek odcinka i jednocześnie miejsce wodowania kajaków znajduje się w Woli Skromowskiej na prawym brzegu rzeki tuż przed lub za mostem na drodze wojewódzkiej nr 808. Można tutaj łatwo dojechać drogą asfaltową.

Na tym etapie Wieprz miejscami meandruje. Po przepłynięciu 3,0 km dopływamy do ujścia rzeki Tyśmienicy – prawego dopływu Wieprza. W tym miejscu możemy płynąć dalej w dół rzeki w kierunku Zakalewa lub skręcić w prawo i wpłynąć pod prąd do Tyśmienicy. Szerokość koryta tej rzeki wynosi około 3-4 metrów, a nurt jest łagodny. Płynięcie kajakiem pod prąd na Tyśmienicy nie powinno sprawiać trudności. Po przepłynięciu około 3 km dopływamy do stadionu miejskiego w Kocku gdzie można wyciągnąć kajaki i zrobić długi postój lub zakończyć spływ. Może też tutaj dojechać samochód z przyczepą po odbiór kajaków. Stąd warto udać się na rynek, który jest oddalony kilkaset metrów dalej, zwiedzić miasteczko lub skorzystać z bazy noclegowej i gastronomicznej.

W Kocku do zwiedzenia rekomendujemy m.in. następujące zabytki i atrakcje: zespół  pałacowy księżnej Anny Jabłonowskiej z XVII w. z parkiem i rozległymi stawami; kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z XVIII w.; odnowiony rynek; budynek rabinacki „Rabinówka”; cmentarz wojenny żołnierzy Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” gen. Franciszka Kleeberga; cmentarz żydowski; multimedialne muzeum historii Kocka.

Od ujścia Tyśmienicy do Wieprza do miejsca docelowego w Zakalewie mamy około 7,50 km. Punkt końcowy tego odcinka znajduje się na prawym brzegu rzeki. Jest to miejsce do odbierania i wodowania kajaków. Może do niego dojechać samochód z przyczepą na kajaki. Ostatnie 200–300 m drogi to odcinek nieutwardzony, który przebiega przez łąkę. Możemy tutaj kończyć i/lub rozpoczynać spływy. Około 250 m od brzegu rzeki znajduje się świetlica wiejska gdzie może przenocować 20 osób. Do dyspozycji jest kuchnia, łazienka i prysznic. Jest także możliwość rozbicia namiotu na ogrodzonym placu przy świetlicy.

Materiał pochodzi z portalu www.kajakiempowierzu.pl. Przewodnik został opracowany przez lokalne grupy działania realizujące projekt współpracy pn. „Rozwój i promocja turystyki kajakowej na rzece Wieprz”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3. Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.