Odcinek 20:
Jeziorzany – Drążgów – Baranów

Szerokość koryta rzeki na tym odcinku wynosi od około 20 m do ponad 40 m. Występują liczne meandry, na brzegach przeważają łąki i kępy drzew. Nie ma przeszkód hydrotechnicznych (betonowych progów, jazów itp.) i nie trzeba przenosić kajaków. Miejscami w nurcie rzeki występują powalone drzewa i gałęzie.

W Jeziorzanach spływ możemy rozpocząć w dwu miejscach na prawym brzegu Wieprza. Pierwsze z nich znajduje się przed mostem, przy ul. Jeziornej, w sąsiedztwie budynku miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. To miejsce (odpowiednie zarówno do wodowania jak i odbierania kajaków) rekomendujemy kajakarzom, ponieważ można do niego łatwo dojechać drogą asfaltową samochodem z przyczepą. Drugie miejsce do wodowania/odbierania kajaków znajdziemy w dole rzeki tuż za mostem gdzie zamontowany jest pomost dla kajakarzy a obok znajduje się plenerowa siłownia i miejsce na ognisko. Można do niego dojechać ul. Młyńską.

Zanim wybierzemy się na spływ, warto zobaczyć miejscowość Jeziorzany. Jest ona położona nad samym Wieprzem. Do dziś zachował się XVI-wieczny układ ulic. Za sprawą zachowanej częściowo drewnianej zabudowy miejscowość przypomina plener do filmu z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Drewnianym domom uroku dodają misternie wykonane okiennice i zdobione ganki usytuowane szczytami do drogi.

Niedaleko rynku, od strony wschodniej, stoi murowany kościół pw. św. Trójcy wybudowany na wzór nadwiślańskich spichlerzy w Kazimierzu Dolnym. Pierwotnie była to świątynia drewniana, pod koniec XVII wieku obmurowano ją.

Miejscowość Jeziorzany ma swoją współczesną nazwę dopiero od 1964 r. Wcześniej przez blisko 400 lat nazywała się Łysobyki. Do 1870 r. Łysobyki były miastem.

Na odcinku od Jeziorzan płyniemy meandrującą rzeką w strefie Natura 2000 i przez Obszar Chronionego Krajobrazu „Pradolina Wieprza”. Występują tu liczne starorzecza i zastoiny oraz siedliska lęgowe ptaków. Miejscami odpoczynku mogą być dzikie piaszczyste plaże, których jest sporo zwłaszcza kiedy poziom rzeki jest niski.

Po blisko 19 km od Jeziorzan dopływamy do Drążgowa. Na prawym brzegu Wieprza, kilkaset metrów przed mostem, jest urządzone miejsce wypoczynkowe dla kajakarzy z wiatą i ławkami, toaletą, miejscem na ognisko i na rozbicie namiotów na nocleg (www.kajakidrazgow.pl). Tutaj można odpocząć albo skończyć zaplanowany spływ. Jest to także odpowiednie miejsce do wodowania kajaków. Prowadzi do niego od drogi asfaltowej droga utwardzona z płyt i kruszywa na długości około 400 m, którą można dojechać samochodem z przyczepą na kajaki.

Po odpoczynku w Drążgowie można popłynąć dalej w kierunku Baranowa. Po 600 m
przepływamy pod mostem na drodze łączącej Baranów i Ułęż. A po kolejnych 600 m dopływamy do miejsca wodowania/odbierania kajaków w Baranowie. Po zakończonym spływie oprócz Baranowa warto zobaczyć także malowniczo położone na prawym brzegu Wieprza miejscowości: Sobieszyn – kolebkę rodu Sobieskich oraz Ułęż gdzie znajduje się klasycystyczny zespół pałacowo-parkowy z XIX w. z pałacem, który jest miniaturą warszawskiego Belwederu.

Materiał pochodzi z portalu www.kajakiempowierzu.pl. Przewodnik został opracowany przez lokalne grupy działania realizujące projekt współpracy pn. „Rozwój i promocja turystyki kajakowej na rzece Wieprz”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3. Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.