Odcinek 19:
Zakalew – Jeziorzany

Wieprz na tym odcinku meandruje. Szerokość koryta rzeki wynosi około 20–40 m. Mogą występować utrudnienia w postaci powalonych drzew. Nie ma przeszkód hydrotechnicznych (progów, jazów itp.) i nie trzeba przenosić kajaków. W okolicach Jeziorzan liczne rozlewiska, zwłaszcza w okresie wiosennym.

Początek odcinka i jednocześnie miejsce wodowania kajaków znajduje się na prawym brzegu rzeki w Zakalewie. Jest to miejsce do odbierania i wodowania kajaków. Może do niego dojechać samochód z przyczepą na kajaki. Ostatnie 200–300 m drogi to odcinek nieutwardzony, który przebiega przez łąkę.

Tym odcinkiem płyniemy licznymi zakolami przez obszar Natura 2000. Występują tu starorzecza i zastoiny oraz siedliska lęgowe ptaków.

Zbliżając się do Jeziorzan dostrzegamy, że koryto rzeki znacznie poszerza się. W okresie wiosennym występują liczne rozlewiska.

W Jeziorzanach spływ możemy zakończyć w dwu miejscach na prawym brzegu Wieprza. Pierwsze z nich znajduje się przed mostem, przy ul. Jeziornej, w sąsiedztwie budynku miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. To miejsce (odpowiednie zarówno do wodowania jak i odbierania kajaków) rekomendujemy kajakarzom, ponieważ można do niego łatwo dojechać drogą asfaltową samochodem z przyczepą. Drugie miejsce do wodowania/odbierania kajaków znajdziemy w dole rzeki tuż za mostem gdzie zamontowany jest pomost dla kajakarzy a obok znajduje się plenerowa siłownia i miejsce na ognisko. Można do niego dojechać ul. Młyńską.

Więcej informacji na temat historii i atrakcji tej miejscowości znajdziecie w następnym rozdziale. Kilkaset metrów od brzegu rzeki miejsca noclegowe (10 miejsc) oferuje Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Jeziorzanach.

Materiał pochodzi z portalu www.kajakiempowierzu.pl. Przewodnik został opracowany przez lokalne grupy działania realizujące projekt współpracy pn. „Rozwój i promocja turystyki kajakowej na rzece Wieprz”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3. Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.